Recherche par lieu

Recherche détaillée
Jacques de Voragine Jacques de Voragine ( 1230 - 1298 ) Italie
Jacques Salomon Jacques Salomon ( 1231 - 1314 ) Italie
Jean de Cologne Jean de Cologne ( - 1572 ) Monde germanique
Jean de Fiesole Jean de Fiesole ( c.1400 - 1455 ) Italie
Jean de Salerne Jean de Salerne ( 1190 - 1242 ) Italie
Jean de Verceil Jean de Verceil ( - 1283 ) France
Jean Dominici Jean Dominici ( - 1419 ) Europe centrale
Jean Georges Rehm Jean Georges Rehm ( 1752 - 1794 ) France
Jean Joseph Lataste Jean Joseph Lataste ( 1832 - 1869 ) France
Jean Liccio Jean Liccio ( c.1430 - 1511 ) Italie
Jean Macias Jean Macias ( 1585 - 1645 ) Amérique latine
Jeanne d'Aza Jeanne d'Aza ( c.1135 - 1205 ) Péninsule ibérique
Jeanne d'Orvieto Jeanne d'Orvieto ( c.1264 - 1306 ) Italie
Jeanne de Portugal Jeanne de Portugal ( - 1490 ) Péninsule ibérique
Joachim Royo Joachim Royo ( - 1622 )
FacebookTwitterGoogle Bookmarks